PER A UNA DIDACTICA DEL VIDEO

Joan Ferrés i Prats

 Documento en Word

 

Documento en rtf

1. Dimensions instrumental, semàntica i estètica
 2. Il.luminació
 3. El raccord. La continuïtat
 4. Consells tècnico- expressius per a l'enregistrament